+13013855701

完美体育app下载 - 首页

heidrich@live.com

北京首批供地:绿城43.5亿元获崔各庄棚改地块 竞现房4.1万平米

Author:完美体育app下载 - 首页   2022-04-20

观点网讯:2月17日,北京2022年首批集中供地开拍,朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚改地最终由绿城以43.47亿元、竞现房4.1万平米成交。

挂牌文件显示,北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造土地开发项目30-L03-01/03/04/05地块。

该宗地块为棚户区改造用地(配建“保障性租赁住房”),建设用地面积为4.1万平米,规划建筑面积≤9.2万平米。

其中,L03-01地块为R2二类居住用地,容积率2.5,绿化率30%,建筑高度不超过60米;L03-03地块为A62社区养老设施用地;L03-04地块为A334基础教育用地;L03-05地块为U12供电用地。土地将以“五通一平”形式供地。

据观点新媒体了解,该地块共有8家房企报名,首轮竞价43.47亿元由中海触及上限,在中海、华润、绿城交替举牌后,最终由绿城竞现房4.1万平米成交。【读音】:

guān diǎn wǎng xùn :2yuè 17rì ,běi jīng 2022nián shǒu pī jí zhōng gòng dì kāi pāi ,cháo yáng qū cuī gè zhuāng xiāng hēi qiáo cūn 、nán gāo cūn péng gǎi dì zuì zhōng yóu lǜ chéng yǐ 43.47yì yuán 、jìng xiàn fáng 4.1wàn píng mǐ chéng jiāo 。

guà pái wén jiàn xiǎn shì ,běi jīng shì cháo yáng qū cuī gè zhuāng xiāng hēi qiáo cūn 、nán gāo cūn péng hù qū gǎi zào tǔ dì kāi fā xiàng mù 30-L03-01/03/04/05dì kuài 。

gāi zōng dì kuài wéi péng hù qū gǎi zào yòng dì (pèi jiàn “bǎo zhàng xìng zū lìn zhù fáng ”),jiàn shè yòng dì miàn jī wéi 4.1wàn píng mǐ ,guī huá jiàn zhù miàn jī ≤9.2wàn píng mǐ 。

qí zhōng ,L03-01dì kuài wéi R2èr lèi jū zhù yòng dì ,róng jī lǜ 2.5,lǜ huà lǜ 30%,jiàn zhù gāo dù bú chāo guò 60mǐ ;L03-03dì kuài wéi A62shè qū yǎng lǎo shè shī yòng dì ;L03-04dì kuài wéi A334jī chǔ jiāo yù yòng dì ;L03-05dì kuài wéi U12gòng diàn yòng dì 。tǔ dì jiāng yǐ “wǔ tōng yī píng ”xíng shì gòng dì 。

jù guān diǎn xīn méi tǐ le jiě ,gāi dì kuài gòng yǒu 8jiā fáng qǐ bào míng ,shǒu lún jìng jià 43.47yì yuán yóu zhōng hǎi chù jí shàng xiàn ,zài zhōng hǎi 、huá rùn 、lǜ chéng jiāo tì jǔ pái hòu ,zuì zhōng yóu lǜ chéng jìng xiàn fáng 4.1wàn píng mǐ chéng jiāo 。


发表评论